Delegudstjeneste

Ny gudstjenesteressurs for barn og unge med fokus på misjon

HVA ER DELEGUDSTJENESTE?

Delegudstjeneste er en fornyelse av «barnas misjonsdag». Denne gudstjenesten er tilpasset dagens liturgi og en ny misjonsforståelse der ordet «dele» er sentralt. Vi ønsker med denne gudstjenesten å engasjere barn og unge til å være med i misjon, både lokalt og globalt. Misjon handler om å dele videre det vi har fått fra Gud.

HVA INNEHOLDER DENNE RESSURSEN?

I heftet finner du først en liturgi på bokmål og nynorsk. Etter liturgien kommer utdypende avsnitt om helheten, hva som er viktig i planleggingen,
og om de enkelte punktene. Til ressursen hører det med en gaveeske, delesymboler og delekort til utdeling.

LOKAL TILPASNING

Menigheter har ulike ressurser å spille på. Denne gudstjenesten kan gjennomføres med mange eller få involverte. Delegudstjenesten skal kunne
brukes uavhengig av hvilken organisasjon dere har misjonsavtale med. Noen steder viser vi til konkrete ressurser NMS/NMSU har, men disse vil kunne tilpasses, og flere organisasjoner har tilsvarende ressurser for sine misjonsland. Ta kontakt med dem og spør!

Delegudstjenesten er utarbeidet av NMSU i samarbeid med en ressursgruppe fra Agder og Telemark bispedømme. Den gies ut i samarbeid mellom Agder og Telemark bispedømme, SMM, NMS, og NMSU

«Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag.»

Plan for trosopplæring s. 31

Bilde
Bilde

 

 

Trenger du mer? Linker til nettbutikk og filer til utskrift


Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

 

 

 

Ta kontakt om du ønsker hjelp til gjennomføring eller har spørsmål tilknyttet opplegget og ressursene – vi vil gjerne hjelpe dere.

Lykke til med å lage delegudstjeneste i din menighet. 

Bilde

 

 

Bli bedre kjent med oss

Ressursbank

Sjekk ut ressursbanken vår her!

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne når du skal planlegge turer, leirer og trosopplæring i menigheten!

Om NMSU

Les mer om barne- og ungdomsorganisasjonen NMSU her!

Vi deler tro, tid, ting og talent!

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk